1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Z

Peter Johannesson 1798–1883

Kön: Man Referensnummer: 42 Levnadsålder: 85

Levnadsbana (Karta)

Född1798-02-26 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län1

Grisebo Ng

d. 26 febr. föddes och döptes d. 4 påföljande Marts Johanes Petrsson

och dess hustru Helena Svensdotters barn Petr.

Döpt (0)1798-03-04 Ljuder, Kronobergs län1

Wittnen: Bruk(?) Nils Eliasson Grisnäs, Dr Petr Olofsson i Grisebo

Söregd hust Karin Svensdr ibidem Norregd, Pig Ingrid Petersdr ibidem.

Bosatt (0–≈14)från 1798-02-26 till 1812 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län2,3,4

Till Carlskrona med attest.

Bror Samuel Johannesson föds (3)1801-06-05 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län5
Konfirmerad (14)1812-04-19 Ljuder, Kronobergs län4
Bosatt (≈14)från 1812 Karlskrona, Blekinge län4
Bosatt (≈19)till 1817 Ljuder, Kronobergs län
Bosatt (≈19–≈21)från 1817 till 1819 Högahult Östergård, Älmeboda, Kronobergs län6,7
Bosatt (≈21–85)från 1819 till 1883-09-19 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
Gift (≈23) med
Ingrid Larsdotter (1799–1881)
1822 20

Troligt vigselår.

Dotter Helena Petersdotter föds (25)1823-03-09 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län21

Grisebo Ngd

Den nionde martii föddes, döptes d 12 Br Peter Johannisson och dess

hustru Ingrid Larsdr barn Helena.

Dotter Christina Petersdotter föds (27)1825-03-13 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län22
Dotter Christina Petersdotter dör (27)1825-04-03 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län23
Son Carl Johan Petersson föds (28)1826-05-24 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län24

d 24 Maji föddes den 28 döptes Petr Johannisson i Grisebo Ngd och

dess hu Ingrid Larsdr barn Carl Johan.

Son Sven Petersson föds (31)1829-03-19 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län25

d 19 mars föddes d. 22 döptes Petr Johannissons i Grisebo Ng och

dess h. Ingrid Larsdr barn Sven.

Mor Helena Svensdotter dör (33)1831-07-16 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län26
Dotter Christina Petersdotter föds (33)1831-12-09 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län27

"Grisebo Norreg.

Christina

December d.9. född, d.16(?). döpt, Peter Johannissons & Hustru Ingrid

Larsdotters barn. Testes Johannes Larsson & Hustru Martha _(?)_

Johannisdotter i Grisebo Norregd. Dräng Peter Larsson i Bredanäs, Pig

Ulrika Magnusdotter i Grisebo Ngd."

Far Johannes Persson dör (34)1832-04-25 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län28
Dotter Carolina Petersdotter föds (36)1835-02-22 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län29
Dotter Johanna Petersdotter Bok föds (39)1838-01-13 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län30
Son August Petersson föds (44)1842-09-06 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län31
Syster Martha Johannesdotter (Gift Jurlander) dör (47)1845-03-17 Tången, Hovmantorp, Kronobergs län32
Syster Ingrid Johannesdotter dör (62)1860-04-25 Skruv Norregård, Skruv, Ljuder, Kronobergs län33
Dotter Carolina Petersdotter dör (64)1862-07-07 Grimsnäs (Tidigare Grisnäs), Ljuder, Kronobergs län34,35
Syster Catharina Johannesdotter (Gift Frisk) dör (65)1863-10-15 Danielsbäck, Tjockeboda, Ljuder, Kronobergs län36
Egendom Ägare (≈67)till 1865 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län16

3/16

Dotter Helena Petersdotter dör (74)1873-02-12 Vida Norregård, Vida, Ljuder, Kronobergs län37
Maka Ingrid Larsdotter dör (83)1881-07-08 Åkerby Norrgård, Åkerby (Tidigare Grisebo/Griseboda), Ljuder, Kronobergs län38

19

Juli 8 Juli 17 Larsdr, Ingrid _(?)_ _(?)_ på _(?)_ 81 9 20 gift.

Död (85)1883-09-19 Liljeholmen, Gransås, Älmeboda, Kronobergs län39

24

Sept 19 Sept 30 Johannisson, Peter undt i Grisebo Ngd 85 6 23 Enkling

Död i Liljeholmen und Granås(?) af Elmeboda församl.

Begravd (85)1883-09-30 Ljuder, Kronobergs län39
Notering

Sålt 1865 till sonen Sven för 2166,67 och undantag

Källor

 1. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild 141 / sid 265
 2. Ljuder (G) AI:4 (1777-1799) Bild: 65 Sida: 105
 3. Ljuder (G) AI:5 (1791-1804) Bild: 300 Sida: 581
 4. Ljuder (G) AI:6 (1805-1814) Bild: 269 Sida: 521
 5. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild: 149 Sida: 281
 6. Älmeboda (G) AI:11 (1814-1818) Bild 77 / sid 133
 7. Älmeboda (G) AI:12 (1818-1824) Bild 81 / sid 67
 8. Ljuder (G) AI:7 (1813-1830) Bild: 132 Sida: 122
 9. Ljuder (G) AI:7 (1813-1830) Bild 336 / sid 326
 10. Ljuder (G) AI:8 (1831-1836) Bild: 171 Sida: 158
 11. Ljuder (G) AI:9 (1837-1842) Bild: 193 Sida: 184
 12. Ljuder (G) AI:10 (1843-1848) Bild: 238 Sida: 229
 13. Ljuder (G) AI:11 (1848-1852) Bild: 235 Sida: 226
 14. Ljuder (G) AI:12 (1853-1856) Bild: 251 Sida: 237
 15. Ljuder (G) AI:13 (1857-1860) Bild: 247 Sida: 235
 16. Ljuder (G) AI:14 (1861-1865) Bild: 310 Sida: 400
 17. Ljuder (G) AI:15 (1866-1870) Bild: 316 Sida: 307
 18. Ljuder (G) AI:16 (1871-1881) Bild: 321 Sida: 313
 19. Ljuder (G) AI:17 (1881-1885) Bild: 187 Sida: 177
 20. Stig Karlsson, Stig Karlsson
 21. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild 244 / sid 471
 22. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild: 258 Sida: 497
 23. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild: 380 Sida: 725
 24. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild 264 / sid 509
 25. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild 278 / sid 537
 26. Ljuder F:1 (1831-1870) Bild 6 / sid 5
 27. C:5 21358 1/5, C:5 21358 1/5
 28. Ljuder F:1 (1831-1870) Bild 8 / sid 9, Ljuder F:1 (1831-1870) Bild 8 / sid 9
 29. Ljuder (G) C:5 1831-1860 Bild: 33 Sida: 57
 30. Ljuder (G) C:5 1831-1860 Bild: 46 Sida: 83
 31. Ljuder (G) C:5 1831-1860 Bild: 73 Sida: 137
 32. Hovmantorp (G) F:2 (1817-1860) Bild 30 / sid 53
 33. Ljuder (G) F:1 (1831-1870) Bild: 67 Sida: 127
 34. Ljuder (G) F:2 (1861-1894) Bild 17
 35. Sveriges Befolkning 1860 - 1930
 36. Ljuder (G) F:1 (1831-1870) Bild 92 / sid 177
 37. Ljuder (G) F:2 (1861-1894) Bild: 60
 38. Ljuder (G) F:2 (1861-1894) Bild 74
 39. Ljuder (G) F:2 (1861-1894) Bild 78
.

Skapad av Genney 3.0 för Jonas Malmén e-post:jonas@stromshall.se