1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. S
 19. T
 20. U
 21. W
 22. Z

Marie Elisabeth Petersdotter Rignell 1765–1846

Kön: Kvinna Referensnummer: 91 Levnadsålder: 81

Levnadsbana (Karta)

Alternativt namn Maria
Alternativt namn Lisa Pettersdotter
Född1765-05-26 Vida Baggagård, Vida, Ljuder, Kronobergs län1
Döpt (0)1765-05-29 Ljuder, Kronobergs län1
Bosatt (0–≈1)från 1765-05-26 till 1766 Vida Baggagård, Vida, Ljuder, Kronobergs län1
Bror Michael Petersson Rignell föds (3)1768-09-29 Ljuder, Kronobergs län2,3
Gift (19) med
Peter Gummesson Rignell (1760–1819)
1784-12-28 Ljuder, Kronobergs län4
Far Peter Svensson Rignell dör (19)1785-02-13 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län5

Klåckaremålen Inn 13 febr. afled i bröst_?_s klåckaren Peter Rignell

Begrofs d. 18 febr 65 år gl.

Bosatt (≈20–81)från 1785 till 1846-10-31 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Sjuklig

Dotter Catharina Petersdotter Rignell föds (20)1785-08-13 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län20,21
Dotter Catharina Petersdotter Rignell dör (20)1785-12-10 22,21

Dog av okänd sjukdom.

Dotter Anna Elisabeth Petersdotter Rignell föds (21)1787-01-29 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län23
Son Peter Gustaf Petersson Rignell föds (24)1790-04-03 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län24

Klåckaremålen

Inn 3 apr föddes klåck Peter Rignells och h Maria Elisabet Rignells son

Döpad d 7 apr och kallades Peter.

Son Carl Magnus Petersson Rignell föds (27)1792-12-24 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län25

Klockaremålen

Den 24 Dec föddes klåck Peter Rignells och h. Maja Lisa

Petersdotters son, döptes den 2 Jan 1793 och kallades Carl Magnus.

Son Johannes Petersson Rignell föds (30)1796-02-25 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län26,21
Son Johannes Petersson Rignell dör (31)1797-02 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län27,21
Dotter Catharina Petersdotter Rignell föds (32)1797-12-21 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län28
Dotter Catharina Petersdotter Rignell dör (32)1798-03-31 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län29
Son Johannes Petersson Rignell föds (35)1801-03-27 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län30
Dotter Martha Christina Petersdotter Rignell föds (39)1804-11-11 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län31

"Ljudersmåla - d. 11 Nov föddes och döptes d. 18 klockare Petr

Rignells och dess hust Maria Elisabeths dotter Martha Christina.

Faddrar voro: Anders Persson i Grisebo Ng, Dr Magnus Larsson i _(?)_

mellang Hust Lena Håk.dr i Grisebo Ngd, Pig Martha Magn.dr i Skruf

Ngd."

Mor Elisabet Sverkersdotter Trolle dör (40)1806-04-24 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län32
Make Peter Gummesson Rignell dör (54)1819-07-25 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län33
Död (81)1846-10-31 Klåckaremålen (Tidigare Backastugan & även senare Ljudersmåla), Ljuders Prästgård, Ljuder, Kronobergs län34
Begravd (81)1846-11-08 Ljuder, Kronobergs län34
Bouppteckning (81)1846-11-09 Konga Häradsrätt35
Notering

Sjukl

Källor

 1. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild: 63 Sida: 109
 2. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild: 71 Sida: 125
 3. Stig Karlsson
 4. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild: 25 Sida: 33
 5. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild 332 / sid 629
 6. Ljuder (G) AI:2 (1747-1771) Bild 305 / sid 585
 7. Ljuder (G) AI:3 (1772-1791) Bild 104 / sid 183
 8. Ljuder (G) AI:3 (1772-1791) Bild 222 / sid 419
 9. Ljuder (G) AI:3 (1772-1791) Bild 348 / sid 671
 10. Ljuder (G) AI:4 (1777-1799) Bild 11 / sid 3
 11. Ljuder (G) AI:5 (1791-1804) Bild 116 / sid 213
 12. Ljuder (G) AI:5 (1791-1804) Bild 196 / sid 373
 13. Ljuder (G) AI:6 (1805-1814) Bild 12 / sid 9
 14. Ljuder (G) AI:6 (1805-1814) Bild 192 / sid 367
 15. Ljuder (G) AI:7 (1813-1830) Bild 15 / sid 5
 16. Ljuder (G) AI:7 (1813-1830) Bild 203 / sid 193
 17. Ljuder (G) AI:8 (1831-1836) Bild 13 / sid 4
 18. Ljuder (G) AI:9 (1837-1842) Bild 13 / sid 4
 19. Ljuder (G) AI:10 (1843-1848) Bild: 13 Sida: 4
 20. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild: 112 Sida: 207
 21. Stig Karlsson, Stig Karlsson
 22. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild: 333 Sida: 631
 23. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild: 116 Sida: 215
 24. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild: 123 Sida: 229
 25. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild: 128 Sida: 239
 26. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild: 136 Sida: 255
 27. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild: 342 Sida: 649
 28. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild: 141 Sida: 265
 29. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild: 343 Sida: 651
 30. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild: 149 Sida: 281
 31. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild: 158 Sida: 299
 32. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild: 349 Sida: 663
 33. Ljuder (G) C:4 (1756-1830) Bild 370 / sid 705
 34. Ljuder (G) F:1 (1831-1870) Bild: 39 Sida: 71
 35. Konga häradsrätt (G) FII:35 (1846-1847) Bild 439 / sid 871
.

Skapad av Genney 3.0 för Jonas Malmén e-post:jonas@stromshall.se